เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประเทศไทย

4.4 

221/2 หมู่ 20 ถนนแควหวาย, ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง, เชียงราย, 57000, ประเทศไทย   •  สภาพอากาศ:   

เวลาท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ +66 53 603 333

4.4

งานประชุม

งานประชุม

งานประชุม

เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท พร้อมรองรับการจัดงานต่างๆ ด้วยการเตรียมพื้นที่จัดงานไว้หลายแห่ง เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย โดยเฉพาะห้องจัดงาน อาทิ LCD Projector เทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน ไม่ว่าจะเป็นห้องยูโทเปีย ห้องยูโทเปีย 1 ห้องยูโทเปีย 2 ซึ่งหรูหราและครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมโถงทางเข้าที่กว้างขวาง ไปจนถึงห้องประชุมย่อยที่ตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้พื้นเมืองอย่างฉำฉา

ค้นพบกับ : สถานที่จัดงาน

อีเมล์: sales.chiangrai@lemeridien.com

โทร: 053 603 333 เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์ ห้องยูโทเปีย

เธียเตอร์

ห้องยูโทเปีย

ความจุ

  • สูงสุด 1,024 คน
  • สูงสุด 887.5 ตารางเมตร (ห้องยูโทเปีย 1 หรือ ห้องยูโทเปีย 2)

ค้นพบกับ :  สถานที่จัดงาน

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม ห้องยูโทเปีย 2

คลาสรูม

ห้องยูโทเปีย 2

ความจุ

  • 1920 คน
  • 360.75 ตารางเมตร

ค้นพบกับ :  สถานที่จัดงาน

ห้องโถง ยูโทเปีย

ห้องโถง ยูโทเปีย

ห้องโถง ยูโทเปีย

ห้องโถง ยูโทเปีย

ห้องโถง ยูโทเปีย

ห้องโถง ยูโทเปีย

ห้องโถง

ยูโทเปีย

ความจุ

  • 247.5 ตารางเมตร

ค้นพบกับ :  สถานที่จัดงาน

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม ห้องยูโทเปีย

โต๊ะกลม

ห้องยูโทเปีย

ความจุ

  • สูงสุด 800 คน
  • สูงสุด 887.5 ตารางเมตร

ค้นพบกับ :  สถานที่จัดงาน

รูปตัวยู ห้องฉำฉา

รูปตัวยู ห้องฉำฉา

รูปตัวยู ห้องฉำฉา

รูปตัวยู ห้องฉำฉา

รูปตัวยู

ห้องฉำฉา

ความจุ

  • 30 คน
  • 121.5 ตารางเมตร

ค้นพบกับ :  สถานที่จัดงาน