เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประเทศไทย

4.4 

221/2 หมู่ 20 ถนนแควหวาย, ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง, เชียงราย, 57000, ประเทศไทย   •  สภาพอากาศ:   

เวลาท้องถิ่น เบอร์โทรศัพท์ +66 53 603 333

4.4

สถานท่ีจัดประชุมและงานเลี้ยง

ห้องยูโทเปีย

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 45.0 x 19.5 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 877.5 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) 7 ม.
ความจุ(ท่าน) 1,200 ท่าน

ห้องยูโทเปีย 1

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 23.8 x 19.5 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 464.1  ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) 7 ม.
ความจุ(ท่าน) 650 ท่าน

ห้องยูโทเปีย 2

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 18.5 x 19.5 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 360.75 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) 7 ม.
ความจุ(ท่าน) 400 ท่าน

ห้องฉำฉา

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 13.5 x 9 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 121.5 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) 6 ม.
ความจุ(ท่าน) 100 ท่าน

ห้องสมุด บอร์ดรูม

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 6.0 x 4.5 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 27 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) 3.3 ม.
ความจุ(ท่าน) 15 ท่าน

ห้องสมุด

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 14.0 x 9.3 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 130.2 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) 3.3 ม.
ความจุ(ท่าน) 80 ท่าน

ลานสนามหญ้า

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 35.0 x 30.0 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 1,050 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) กลางแจ้ง
ความจุ(ท่าน) 1,200 ท่าน

สนามหญ้าริมน้ำ

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 130.0 x 7.0 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 585 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) กลางแจ้ง
ความจุ(ท่าน) 100 ท่าน

ลานใต้ต้นสุขเกษม

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 14.0 x 18.0 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 252 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) กลางแจ้ง
ความจุ(ท่าน) 150 ท่าน

ลานใต้ต้นมะเมี้ยะ

ความกว้าง x ความยาว (ม.) 15.8 x 12.6 ม.
ขนาด (ตร.ม.) 199.08 ตร.ม.
ความสูงของเพดาน (ม.) กลางแจ้ง
ความจุ(ท่าน) 150 ท่าน

ตารางสถานที่จัดประชุมและจัดงาน