เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประเทศไทย
221/2 หมู่ 20 ถนนแควหวาย, ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง · เชียงราย57000 · ประเทศไทย  · เบอร์โทรศัพท์
+66 53 603 333
เวลาท้องถิ่น
4:40 PM
· สภาพอากาศ
Mainly cloudy,
30 °C
· E-Mail Us
Hotel_Banner_Exterieur_Night03

แผนที่เส้นทางสู่เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

แผนที่แสดงสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลและรายละเอียดที่แสดงบนหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แสดงหรือรับรองข้อมูลขณะปัจจุบัน อาทิ สภาพท้องถนน ความพร้อมของเส้นทาง การใช้เวลาในการเดินทาง ซึ่งผู้ใช้อาจได้รับผลกระทบจากสภาพดังกล่าว โดยบริษัท ไมโครซอฟท์, โรงแรมและรีสอร์ทในเครือสตาร์วูด และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบการสูญเสียและความล่าช้าจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ทางเลือกในการคมนาคม
ด้วยทำเลที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเพียง 3 กิโลเมตร และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเพียง 5 กิโลเมตร อีกทั้งยังใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที จากสามเหลี่ยมทองคำและอำเภอแม่สาย ตลาดการค้าสำคัญทางชายแดนของไทยและสหภาพพม่า ทำให้การเดินทางจากโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เพื่อเข้าถึงสถานที่สำคัญต่างๆ ของจังหวัดเชียงรายเป็นเรื่องง่าย และแสนสะดวกสบาย
หากต้องการเดินทางโดยรถยนต์ กรุณาศึกษาเส้นทางถนน โดยเริ่มจากท่าอากาศยานหรือสถานที่อื่นๆ
หมายเหตุ: รีสอร์ทไม่รับรองอัตราค่าบริการ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และระยะทาง ซึ่งการเดินทางอาจได้รับผลกระทบจากสภาพท้องถนนและการจราจร

การเดินทางสู่โรงแรม
จากท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ระยะทาง: ประมาณ 5 กิโลเมตร หรือ 3.11 ไมล์
ทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่/ออกจากโรงแรม
รถประจำทาง
รายละเอียด: ลูกค้าสามารถเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ และต่อรถประจำทางท้องถิ่น หรือรถยนต์บริการรับ-ส่ง (ลีมูซีน) เพื่อเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ยังมีบริการรถยนต์ลีมูซีนไปรับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยคิดค่าบริการตามธรรมเนียม

บริการรถยนต์ลีมูซีน
อัตราค่าบริการ: 600 บาท
รายละเอียด: ติดต่อขอรับบริการรถยนต์ลีมูซีนล่วงหน้ากับพนักงานต้อนรับของรีสอร์ท โดยคิดอัตราค่าบริการรับจากท่าอากาศยานจำนวน 600 บาทต่อเที่ยว นอกจากนี้ พนักงานต้อนรับยังสามารถให้ข้อมูล หรือบริการจัดหารถแท็กซี่ รถยนต์ลีมูซีน หรือรถเช่าได้ตามต้องการ หรือแม้แต่การเดินทางสู่รีสอร์ทด้วยวิธีอื่นที่สามารถชมและเข้าถึงธรรมชาติของจังหวัดเชียงราย อย่างการนั่งช้าง หรือล่องเรือตามลำน้ำกก
รถแท็กซี่
อัตราค่าบริการ: 200 บาท
รายละเอียด: เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท แนะนำให้ลูกค้าเดินทางด้วยเครื่องบินสู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยใช้เวลาเดินทางสู่รีสอร์ทด้วยรถยนต์เพียง 10 นาที

จากสถานที่อื่นๆ
ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย
ระยะทาง: ประมาณ 3 กิโลเมตร หรือ 1.86 ไมล์
ทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่/ออกจากโรงแรม
รถแท็กซี่
อัตราค่าบริการ: 60 บาท

การเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบตัวเมืองด้วยรถรับ-ส่งของรีสอร์ท
รถรับ-ส่งของรีสอร์ท
อัตราค่าบริการ: 50 บาทสุทธิ (ไป-กลับ)
รายละเอียด: สำหรับพื้นที่ที่กำหนด
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ได้จัดเตรียมรถรับ-ส่งสำหรับเส้นทางตัวเมืองจังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม>

ตารางรถรับ-ส่งของรีสอร์ท
1. รถออกจากรีสอร์ทเวลา 10.00น.โดยจอดส่งที่ตัวเมืองเชียงรายเวลา 10.15น. และไร่แม่ฟ้าหลวงเวลา 10.30น. และเวลา 11.30 น. รถออกจากไร่แม่ฟ้าหลวง โดยจอดรับที่ตัวเมืองเชียงรายเวลา 11.45น. และเดินทางถึงรีสอร์ทเวลา 11.55น.
2. รถออกจากรีสอร์ทเวลา 12.00น.โดยจอดส่งที่ตัวเมืองเชียงรายเวลา 12.15น. และไร่แม่ฟ้าหลวงเวลา 12.30น. และเวลา 13.30น. รถออกจากไร่แม่ฟ้าหลวง โดยจอดรับที่ตัวเมืองเชียงรายเวลา 13.45น. และเดินทางถึงรีสอร์ทเวลา 13.55น.
3. รถออกจากรีสอร์ทเวลา 18.00น.โดยจอดส่งที่ตัวเมืองเชียงรายเวลา 18.15น. และออกจากตัวเมืองเชียงรายในเวลา 19.45น. เดินทางถึงรีสอร์ทเวลา 19.55น.
4. รถออกจากรีสอร์ทเวลา 20.00น.โดยจอดส่งที่ตัวเมืองเชียงรายเวลา 20.15น. และออกจากตัวเมืองเชียงรายในเวลา 22.00น. เดินทางถึงรีสอร์ทเวลา 22.15น.

เส้นทางต่างๆ ในการเดินทางสู่รีสอร์ท
จากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
• ออกจากท่าอากาศยานและขับตรงไปเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจร
• ขับตามทางหลวงหมายเลข 1 ที่มุ่งสู่ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย จนกระทั่งมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำกก
• ข้ามสะพานและเลี้ยวซ้ายตรงสัญญาณไฟจราจรแรก (สี่แยกสหมิตร)
• ขับตรงไปตามทางจนกระทั่งถึงโรงเรียนและสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
• เลี้ยวซ้ายหน้าโรงเรียน และขับไปตามทางจนมองเห็นโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จึงเลี้ยวซ้ายตรงถนนเส้นแรก ก็จะมองเห็นรีสอร์ทตั้งอยู่ขวามือ

จากตัวเมืองเชียงใหม่
• ขับรถข้ามสะพานนครพิงค์จนถึงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
• ขับตามเส้นทางถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด หมายเลข 118
• ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 118 (ผ่านอำเภอดอยสะเก็ด – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย) จนสิ้นสุดทางหลวง
• เลี้ยวซ้ายตรงสามแยกเพื่อเข้าสู่อำเภอแม่ลาว และขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย
• ขับไปตามทางจนกระทั่งมองเห็นอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และขับตรงไป
• เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรแรก และขับตรงไปจนถึงทางสามแยก
• เลี้ยวซ้าย และขับตรงไปจนมองเห็นโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จึงเลี้ยวซ้ายตรงถนนเส้นแรก ก็จะมองเห็นรีสอร์ทตั้งอยู่ขวามือ

จากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย
• ออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย และเลี้ยวซ้าย
• ขับไปตามทางประมาณ 500 เมตร ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1
• ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1 จนกระทั่งมองเห็นอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และขับตรงไป
• เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรแรก และขับตรงไปจนมองเห็นโรงเรียนและสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายตรงสุดทางสามแยก
• เลี้ยวซ้ายจนกระทั่งมองเห็นโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท และเลี้ยวซ้ายตรงถนนเส้นแรก ก็จะมองเห็นรีสอร์ทตั้งอยู่ขวามือ

จากกรุงเทพมหานคร
• ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) และเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง และสิงห์บุรี
• เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 103
• ขับไปเรื่อยๆ เพื่อเข้าสู่อำเภองาว แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1
• ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านจังหวัดพะเยา ก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงราย (ประมาณ 785 กิโลเมตร)
• ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 1 จนกระทั่งมองเห็นอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
• เลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟจราจรแรก และขับตรงไปเรื่อยๆ จนมองเห็นโรงเรียนและสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายตรงสุดทางสามแยก จึงเลี้ยวซ้าย
• ขับตรงไปก็จะมองเห็นโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ให้เลี้ยวซ้ายตรงถนนเส้นแรก ก็จะมองเห็นรีสอร์ทตั้งอยู่ขวามือ