เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประเทศไทย
221/2 หมู่ 20 ถนนแควหวาย, ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง · เชียงราย57000 · ประเทศไทย  · เบอร์โทรศัพท์
+66 53 603 333
เวลาท้องถิ่น
5:33 AM
· สภาพอากาศ
A few clouds,
27 °C
· E-Mail Us
Spa Banner Teatment Room_RiverView

 Poster Path-to-Rejuvenation 2013