เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประเทศไทย
221/2 หมู่ 20 ถนนแควหวาย, ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง · เชียงราย57000 · ประเทศไทย  · เบอร์โทรศัพท์
+66 53 603 333
เวลาท้องถิ่น
4:05 PM
· สภาพอากาศ
Mainly cloudy,
31 °C
· E-Mail Us
Event_Banner_Festive05

New Year 2012 EN 830

New Year Eve Menu 830

New Year Brunch 830