เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท ประเทศไทย
221/2 หมู่ 20 ถนนแควหวาย, ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง · เชียงราย57000 · ประเทศไทย  · เบอร์โทรศัพท์
+66 53 603 333
เวลาท้องถิ่น
4:34 PM
· สภาพอากาศ
Mainly cloudy,
30 °C
· E-Mail Us

LOY KRATHONG CELEBRATION 2012

Book Now Button

                                                                                                                                                            

Loy-Krathong-2012 A3EN

                                                                                                                                                            

Loy-Krathong-2012 A3 TH